ABUSAN家

Sort byFOOD

Category: FOOD  

lunch


Kume chan190718-10-1.jpg

Sho ramen “Ninniku,Yasai,Abura,Karame"

850yenCategory: FOOD  

lunch


Mitsuru190703-10_edited-1.jpg

A lunch

Torikaraage & Sashimi

500yen


190703-11_edited-1.jpg

B lunch

Hokke yaki & Furai & Hiya soba

500yenCategory: FOOD  

lunch


Kudo190628-30_edited-1.jpg

Ramen “Dai"

550yenCategory: FOOD  

lunch


Mitsuru190626-10_edited-1.jpg

Oniku teishoku

Hamburg

500yen


190626-11_edited-1.jpg

Higawari teishoku

Hiyashi chūka & Nigiri

500yenCategory: FOOD  

lunch


Raizo190616-1.jpg

Nouko buta tori gyokai soba “Dai"

750yen1
2
4
5
7
9
10
12
13
14
15
16
17
20
24
25
26
27
28
29
30
31
> < 07